Saturday, July 19, 2014

Program Jalinan bersama BSN

Program Galakkan menabung di kalangan murid. Dijalankan 3 bulan sekali...
Selain memudahkan urusan keluarga, ianya dapat menanamkan sikap berjimat cermat.
17 Julai 2014

Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit...
Sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain

No comments:

Post a Comment