Monday, June 30, 2014

Twinkle-Twinkle Little Star

Salah satu program ke arah kecemerlangan sahsiah dan kemenjadian murid. Program yang dikelolakan oleh JK Hal Ehwal Murid Tahap 1. Program melibatkan semua murid Tahap 1 yang dibuat dalam 3 sesi mengikut tahun.
Pengisian program ialah taklimat tentang ciri-ciri murid cemerlang, Marian Indah Murid Terserlah, Peraturan Sekolah dan Amalan Terbaik Marian.
Objektif Program:
i. Semua murid Marian akan mengamalkan sikap berbudi bahasa, bertolak ansur dan saling hormat-    menghormati sesama rakan, terhadap guru, tetamu dan orang yang lebih tua.
ii. Menjadi murid yang berdisiplin dengan mematuhi peraturan sekolah setiap masa.
iii. Menanamkan rasa sayang dan sukakan sekolah ( I Love SKMC) dengan hadir setiap hari dan
    menjaga kebersihan sekolah.

Antara aktiviti yang dijalankan:
Persembahan powerpoint: 
Catatan perjalanan peserta Marian Journey for Excellence ke Australia 
untuk dikongsi bersama sebagai peransang kepada adik-adik agar cemerlang
sahsiah dan akademik bagi mengharumkan nama sekolah.

                                 
 Taklimat Peraturan Sekolah dan Amalan Terbaik Marian.
Menanamkan semangat cintakan sekolah dan menjadi 
murid yang bersopan santun dan berakhlak mulia.
                                 
Di akhir sesi aktiviti murid diberi soalan untuk menguji minda mereaka.

Semoga anak-anak Marian akan Cemerlang Sahsiah dan Gemilang Akademik.


No comments:

Post a Comment